Подземните части на сградите и съоръженията за изложени на негативно влияние в резултат на подпочвени води, капилярна влага, конденз, образувал се от сутеренните стени. Именно това негативно влияние налага полагането на надеждна хидроизолационна защита, тъй като извършването на последващи ремонти в повечето случаи е почти невъзможно или прекалено скъпо.
„Джи Монтаж“ ЕООД гр. Стара Загора ще изготви индивидуална оферта, отговаряща на Вашите изисквания, съобразена със спецификата на терена, вида на строежа и детайлите, като подбере най-подходящата хидроизоационна защита.

Хидроизолационна вана с битумни мембрани в основи при нормално откосиране

  1. Почва
  2. Подложен бетон
  3. Venus FC 4 мм. SBS -20C два пласта хидроизолация
  4. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.
  5. Полиетиленово фолио
  6. Защитен бетон
  7. Фундаментна плоча
  8. Сутеренна стена
  9. General primer битумен грунд
  10. Tefond Plus HDPE защитна и дренажна мембрана