Ние можем да сме Ви полезни и при хидроизолационни дейности в по- 

специфични направления.

 

Хидроизолация на мостово съоръжение с основа бетон

  1. Стоманобетонна пътна плоча
  2. General primer битумен грунд
  3. Gemini ponti 5mm APP-10C битумна мембрана
  4. Асфалто-бетонна настилка първи пласт
  5. Road Mesh армирана мрежа за асфалтобетон
  6. Асфалто бетонна настилка износващ пласт
  7. Stratos ARS 1.0 самозалепваща битумна лента
  8. Бетонен бордюр
  9. Стоманобетонна настилка
  10. Полиетиленово фолио 0.1 мм