В съвременното строителство на жилищни и промишлени сгради с плоски покриви, битумните хидроизолации са широко разпространени и предпочитани за изпълнение, тъй като осигуряват нестарееща хидроизолация на покривната конструкция, дълготрайна топлоизолация, надеждна хидроизолация без нужда от допълнителна защита.
„Джи Монтаж“ ЕООД гр. Стара Загора работи предимно с АРР, SBS и АРАО битумни хидроизолации на General Membrane – Italy.
1. АРР битумните хидроизолационни мембрани се произвеждат от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (АРР) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.
АРР мембраните са изключително пластични и могат да се прилагат в географски райони с различен климат, особено там където се изисква висока устойчивост на топлина, UV лъчи и стареене. Покритието от минерална посипка с различни цветове повишава топлоустойчивостта и живота на мембраната и я прави целесъобразна за полагане като финишен слой.
2. SBS битумните хидроизолационни мембрани се произвеждат по специфична формула – висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител, което ги прави изключително еластични.
Поради добрата си огъваемост функционират успешно при ниски температури в студени климатични зони. Подходящи са за различни приложения и най-вече за метални конструкции; конструкции, подложени на сериозни натоварвания; покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж, основи и фундаменти и др.
3. АРАО битумните хидроизолационни мембрани се поризвеждат от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен поли-алфа олефин (АРАО) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Те съчетават предимствата на АРР и SBS хидроизолации:
- Устойчивост на топлина и UV лъчи
- Изключителна огъваемост
- Лесно полагане при по-ниски температури
- Много голяма якост на механично натоварване
- Отлична адхезия към основата
- Дименсионна стабилност
АРАО битумните мембрани не са чувствителни към UV лъчи, поради което не се нуждаят от минерална посипка или допълнителна тежка защита.
В зависимост от особеностите и спецификата на обекта, „Джи Монтаж“ЕООД гр. Стара Загора ще предложи адекватно решение и надеждно изпълнение.

Система плосък покрив с полимер-битумни АРАО мембрани

  1. Стоманобетонна плоча
  2. Битумен груд General primer
  3. Пароизолация от полимер-битумна мембрана Gemini Vapor 3 mm APP -10C
  4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS)
  5. Армиран бетон за наклон
  6. Първи пласт хидроизолация – Galaxy FC 4mm APAO -25C
  7. Втори пласт хидроизолация с минерална посипка – Galaxy FC GR 4.5 kg APAO – 25C