• Армировъчни фиксатори
 • Пластмасови летви
 • Профили и фуги
 • Кофражно оборудване
 • Специални технологии и много други...

Технически изделия:

 • Кутии за чакаща армировка
 • Муфи за снаждане на армировка
 • Изделия за прекъсване на температурни мостове
 • Фуги за тежконатоварени бетонови настилки
 • Дюбели за пренасяне на натоварвания при деформационни фуги и др.
 • Фасадни и работни скелета
 • Временни сметопроводи
 • Строителни колички
 • Строително оборудване и други
 • Предпазни и обезопасителни мрежи за строителството
 • Мрежи за индустрията и бит
 • Спортни мрежи
 • Мрежи за оборудване на детски площадки
 • Архитектурни фуги
 • Деформационни фуги
 • Сеизмични фуги
 • Водоспиращи ленти
 • Профили за фуги
 • Еластомерни лагери за мостове
 • Опорни структури
 • Фуги за мостове
 • Армирани и неармирани еластомерни лагери за сглобяем стоманобетон
 • Хръзгащи се лагери

Ръчни професионални инструменти:

 • Арматурни клещи
 • Арматурни ножици
 • Комбинирани клещи
 • Отвертки и други

Ръчни помпи и пръскачки за:

 • Индустрията и занаятите
 • Строителството