Терасите са тип покривна конструкция, които в повечето случаи са открити, обитаеми площадки. Те са изложени на различни климатични условия: дъжд, натрупване на сняг и лед, снеготопене, слънце, човешка дейност и др. Всеки един от тези фактори може да причини разлини поражения в жилищните, обитаеми помещения, затова е необходимо проектирането на надеждна хидроизолационна система.

Комплексното решение за изпънение на тераси с двупластова битумна хидроизолация осигурява редица предимства:

 • Еластичност и лесно изпълнение на детайлите
 • Оптимално относително удължение при скъсване за успешно поемане на движенията на конструкцията
 • Отлична връзка на хидроизолационния пакет към основата
 • Устойчивост на статични натоварвания и пробив
 • Дименсионна стабилност

Изключително важно е терасите да бъдат също топлоизолирани, особено тези които са разположени над отопляеми помещщения, тъй като големите температурни колебания и линейните разширения, които те предизвикват са доста критични и рязко намаляват дълготрайността и целостта им.

„Джи Монтаж“ ЕООД гр. Стара Загора работи с битумни АРР и SBS хидроизолационни мембрани и топлоизолация  от екструдиран пенополистирол (XPS), който дава оптимален режим на работа на топлоизолацията без водонасищане, тай като XPS са практически водоплътни. Освен това XPS платната притежават висока якост на натиск и ниска топлопроводимост.

„Джи Монтаж“ ЕООД гр. Стара Загора ще предложи оптимално решение, съобразено със спецификата и детайллите на обекта.

Хидроизолация на тераси - напълно залепена система

 1. Стоманобетонна плоча
 2. General primer битумен грунд
 3. Пароизолация от полимер-битумна мембрана Gemini Vapor 3 mm APP -10C
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS)
 5. Армиран бетон за наклон
 6. Venus FC 4 mm SBS -20C първи пласт хидроизолация
 7. Venus FC GR 4.5 kg SBS -20C втори пласт хидроизолация с минерална посипка
 8. Циментова замазка
 9. Настилка

Хидроизолация на тераси с настилка върху дистанционери

 1. Стоманобетонна плоча
 2. General primer битумен грунд
 3. Пароизолация от полимер-битумна мембрана Gemini Vapor 3 mm APP -10C
 4. Топлоизолация от екструдиран пенополистерол (XPS)
 5. Армиран бетон за наклон
 6. Venus FC 4 mm SBS -20C първи пласт хидроизолация
 7. Venus FC GR 4.5 kg SBS -20C втори пласт хидроизолация с минерална посипка
 8. Защитен слог геотекстил – 200 гр/м2
 9. Повдигащи се подпори Eterno
 10. Настилка